349 An Dương Vương – Phường 3- Quận 5 – Thành Phố Hồ Chí Minh

We’re open Monday – Friday, 8 a.m. – 7:30 p.m. EST

Frequently Asked Questions

Please read our FAQ before sending us a message.

Làm sao để mua hàng của Carrozzeria

Bạn có thể đặt qua điện thoại hoặc website trực tiếp của chúng tôi. 

Làm sao để thanh toán

Bạn có thể gọi điện trực tiếp đến cho chúng tôi để được hướng dẫn thanh toán. 

Bao nhiêu ngày tôi nhận được hàng

Thông thường là từ 3-5 ngày kể từ khi bạn đặt hàng.

Send us an email
This is form is just for demo purpose. No inquiries will be answered.